OM CORRECTION ACADEMY

MANUELLE MODULER

AKUPUNKTUR MODULER

ONLINE BOOKING

ANDET
 
   

Modul beskrivelser

Forudsætningen for at deltage på kurserne, er at du har god kendskab til fysiologi og anatomi.


Effektiv behandling af SI-leddet og Foden

Der vil blive taget udgangspunkt i de biomekaniske relationer mellem foden og S-I leddet. Vi gennemgår hvordan disse to regioner påvirker hinanden.
Modulet indeholder undersøgelse og simple/effektive manipulationer og manuelle teknikker.

Der vil være mulighed for cases i SI-leds syndrom, lændesmerter, iskias-smerter, skader omkring knæet, psoas syndrom, låsning af caput fibula, inversions-traume, låsninger af fodrodsknogler samt låsning af talocrural-leddet.


Effektiv behandling af Lumbalcolumna og den thorakolumbale-overgang

Med fokus på lumbalcolumna og den thorakolumbale overgang, vil du lære at undersøge regionen, og behandle den med simple og effektive manipulationer samt andre manuelle teknikker.

Der vil være mulighed for cases i iskias smerter, lændesmerter, dysfunktioner i led, hold i lænden, skævheder samt traumer til området.

Derudover vil du få indsigt i de biomekaniske relationer til de omkringliggende regioner


Effektiv behandling af Thorakalcolumna og ribben

Med fokus på thorakalcolumna og ribben, vil du lære at undersøge regionen, og behandle den med simple og effektive manipulationer samt andre manuelle teknikker.
Der vil være mulighed for cases i facetleds syndrom, vejrtrækningsproblemer, scoliose, scheuermann, interscapulære muskelspændinger, traumer af ribben, det autonome nervesystems påvirkning, samt snurrende/sovende fornemmelser i fingre og arme.

Derudover vil du få indsigt i de biomekaniske relationer til de omkringliggende regioner


Effektiv behandling af Cervikalcolumna og den cervikothorakale-overgang

Med fokus på cervikalcolumna og den cervikothorakale-overgang, vil du lære at undersøge regionen, og behandle med simple og effektive manipulationer samt manuelle teknikker.

Der vil være mulighed for cases i muskelspændinger i nakken, hold i nakken, dysfunktioner af nakkens led, svimmelhed, hovedpine, ”tante pukkel”, snurrende fornemmelser i fingre, samt andre neurologiske symptomer i overekstremiteten.
Der vil blive lagt særlig vægt på sikkerheds tests samt kontraindikationer for manipulationsbehandling.


Derudover vil du få indsigt i de biomekaniske relationer til de omkringliggende regioner.


Effektiv behandling af Skulder - Albue - Hånd

Med fokus på skulderbæltet, albuen og hånden, vil du lære at undersøge regionerne, og behandle dem med simple og effektive manipulationer samt andre manuelle teknikker.

Der vil være mulighed for cases i supraspinatus syndrom, rotatorcuff syndrom, problemer i skulderleddet, ac-leds problemer, sc-leds problemer, scapula problemer, dysfunktioner i albueled, håndled samt håndrodsknogler.

Teknikkerne er også effektive ved kontorrelaterede skader i de ovennævnte regioner. (musearm, tennisalbue, golfalbue, carpaltunnel syndrom).

Derudover vil du få indsigt i de biomekaniske relationer til de omkringliggende regioner.


Effektiv behandling af Hofte - Knæ - Fod

Med fokus på hofte, knæ og fod, vil du lære at undersøge regionerne, og behandle dem med simple og effektive manipulationer samt andre manuelle teknikker.

Der vil være mulighed for cases i hofteproblemer ved muskelubalancer og kapselproblemer, subluxationer af tibia og fibula, manipulationer af meniskus, mobilisering af ligamenter i knæet, patellofemurale problemer, løberknæ, springerknæ, achillesproblemer, forstuvninger i foden, subluxationer af fodens knogler.

Derudover vil du få indsigt i de biomekaniske relationer til de omkringliggende regioner.

Stress reducering - Manuel behandling af stress
Med udgangspunkt i neurologisk og kranielt teori og videnskab undervises i teori og praksis mhp. aktivering af det para-sympatiske nervesystem. Der vil være en grundig gennemgang af både teori og praksis og målet er at du vil have en række helt konkrete værktøjer som kan implementeres direkte i din daglige praksis. Kurset er målrettet den manuelle behandlere af alle slags herunder fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, manuelle kropsbehandlere/massører mm.


• Ved alle moduler bliver der taget udgangspunkt i de hyppigste problemstillinger, vi ser i klinikken, samt de biomekaniske relationer til omkringliggende regioner.

• Modulerne er af en til to dages varighed, hvor der primært bliver lagt vægt på de praktiske manuelle teknikker.

• Beløbet for modulet returneres ikke ved afbud, og kan ikke flyttes til anden dato.